ณัฏฐณิชา อำนวยโชคอนันต์ (ปุยนุ่น)

ปุยนุ่น

ณัฏฐณิชา อำนวยโชคอนันต์ (ปุยนุ่น)

ภาษาไทย, ภาษาจีน

ประวัติการศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศึกษานารี 3.68
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศึกษานารี 3.70
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.70

ประสบการณ์สอน
ประสบการณ์สอนภาษาไทย (เพิ่มความเข้าใจจากที่โรงเรียน/ติวเนื้อหาก่อนสอบ)
- ป.1 รร.ประชาอุปถัมภ์
- ป.3 รร.มาแตร์เดอี , รร. ณ ดรุณ
- ป.4 รร.สมฤดี, รร.ประชาอุปถัมภ์
- ป.5 รร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

ภาษาจีนเบื้องต้น
- ระดับชั้นประถม รร.สมฤดี

ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย SEAS TU
- ม.6 รร.ศึกษานารี

สไตล์การสอน
- เป็นกันเอง ไม่ดุ ใจดี สงสัยให้ซักถามได้
- ค่อนข้างละเอียด แต่ไม่เน้นให้ผู้เรียนเครียดจนเกินไป ไม่เน้นให้การบ้าน
- สไตล์การสอนปรับตามผู้เรียนได้ค่ะ

คอร์สที่สอน