ญาตาวี เกิดปัญญา (เจ้าจอม)

เจ้าจอม

ญาตาวี เกิดปัญญา (เจ้าจอม)

ภาษาอังกฤษ

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เกรดเฉลี่ย 3.01

ประสบการณ์สอน
มีประสบการณ์มากว่า 1 ปี
- ติวภาษาอังกฤษสอบเข้าสาธิตปทุมวันม.1
- สอน conversation ระดับมัธยม
- แกรมม่าสำหรับเด็กประถมทั่วไป
- ติวสอบวัดระดับ GAT Eng
- สอนอังกฤษ เด็กอนุบาล 3+ กิจกรรม เล่น พูดคุย
- สอนอังกฤษเด็ก อนุบาล1 รร.เด่นหล้า
- ประกบน้องเรียนออนไลน์ ป.1
- ติวเข้าม.4 ทุกรร.

สไตล์การสอน
เป็นคนใจเย็น รักเด็กมากๆ ชอบทำกิจกรรม ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ ไม่เครียด ไม่กดดัน
และสามารถสอบถามได้ตลอดระหว่างเรียนและหลังเรียน

คอร์สที่สอน