สุภาวดี ภู่แก้ว (เล็ก)

เล็ก

สุภาวดี ภู่แก้ว (เล็ก)

ภาษาจีน, ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา

ประวัติการศึกษา
- มัธยมศึกษา :โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 3.71
- มหาวิทยาลัย : จบการศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
  เกียรตินิยมอันดับ 2 เกรดเฉลี่ย 3.45 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประสบการณ์สอน
- ฝึกประสบการณ์สอนที่โรงเรียนหอเอกวิทยาเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา สอนในระดับชั้นอนุบาล ประถม และมัธยม
- สอนพิเศษออนไลน์ชั้นม.1ของโรงเรียนสิรินทร์
- สอนพิเศษออนไลน์ชั้นม.1ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์
- สอนพิเศษช่วงปิดเทอมเด็กป.1
- สอนพิเศษภาษาจีนที่Funtime NPT

สไตล์การสอน
- สอนสนุก เป็นกันเอง มีกิจกรรมให้ทำ
- เน้นพูด

คอร์สที่สอน