กมลธิรา วิชัย (มด)

มด

กมลธิรา วิชัย (มด)

คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เคมี

ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษา- โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 3.94
ปริญญาตรี- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3.95
ปริญญาโท (กำลังศึกษา) คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Osaka university, Japan

ประสบการณ์สอน
มีประสบการณ์สอนประมาณ 2 ปี
วิชาเคมี ม.4-6
วิชาเคมี ม.1
วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น
วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

สไตล์การสอน
สอนพื้นฐานจากทฤษฎีและฝึกทำโจทย์แบบฝึกหัดทั้งโจทย์ง่ายและโจทย์ยาก ติวสอบ

คอร์สที่สอน