ณัฐพล ศรีสวัสดิ์ (บิ๊ก)

บิ๊ก

ณัฐพล ศรีสวัสดิ์ (บิ๊ก)

คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, เคมี, สังคม, ฟิสิกส์, ชีววิทยา, BIOLOGY, O-NET, SCIENCE

การศึกษา
คณะเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
คณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง

ประสบการณ์
สอนเด็ก รร. หอวัง/สวนกุหลาบ/บดินเดชา

คอร์สที่สอน