ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4

รายละเอียดคอร์ส

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)

เนื้อหา

***สามารถเปลี่ยนแปลง เนื้อหา บทเรียน ตามหลักสูตรของโรงเรียนที่ผู้เรียน ศึกษาอยู่***

บทที่ 1 PRESENT TIME

1. Simple present and present continuous

2. รูปของ Simple present และ Present continuous

3. Frequency adverbs ( คำกริยาวิเศษณ์แสดงความถี่ )

4. การเติม s ที่ท้ายคำ

5. การสะกดคำที่ลงท้ายด้วย s/-es

6. Noun  action verbs

7. กริยาปัจจุบัน ประโยคคำตอบอย่างสั้นถึงประโยคการตอบด้วย yes/no

 

บทที่ 2 NOUNS AND PRONOUNS

1. การออกเสียงที่ลงท้ายด้วย s/-es

2. รูปพหูพจน์ของคำนาม

3. ประธาน กริยา และกรรม

4. รูปกรรมของบุพบท (Objects of prepositions)

5. คำบุพบทบอกเวลา (Prepositions of time)
การเรียงลำดับคำ (Word order) สถานที่ (Place) และเวลา (Time)

6. การสอดคล้องคำระหว่างประธาน-กริยาในประโยค (Subject-verb agreement)

7. การใช้คำคุณศัพท์เพื่อขยายคำนาม

8. การใช้คำนามเป็นคำคุณศัพท์

9. บุรุษสรรพนาม (Personal pronouns) ในรูปประธานและกรรม

10. คำนามแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive nouns)

11. คำสรรพนามและคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ

12. Reflexive pronouns

13. รูปเอกพจน์ของ other , anotherและ the other

14. รูปพหูพจน์ของ other , other (s)และ the other (s)

**เนื้อหาข้างต้นเป็นไปตามหลักสูตร สสวท. อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน**

ข้อมูลคอร์ส

  • ราคาเริ่มต้น: 5,000.00 บาท
  • อายุคอร์ส: 3 เดือน
  • วันที่เรียน:
  • เวลา: -
  • จำนวนชั่วโมงเริ่มต้น: 10.00 ชั่วโมง

รีวิว

ความนิยมเฉลี่ย:3.00

5 Stars0
4 Stars0
3 Stars40
2 Stars0
1 Star0

ตารางเรียน

Sun 01/11/2020

  • 08.00 - 09.30 1:30 (1:30 ชั่วโมง) เต็มแล้ว

Sun 08/11/2020

  • 08.00 - 09.30 1:30 (1:30 ชั่วโมง) เต็มแล้ว

Sun 15/11/2020

  • 08.00 - 09.30 1:30 (1:30 ชั่วโมง) เต็มแล้ว

Sun 22/11/2020

  • 08.00 - 09.30 1:30 (1:30 ชั่วโมง) เต็มแล้ว

Sun 29/11/2020

  • 08.00 - 09.30 1:30 (1:30 ชั่วโมง) เต็มแล้ว

หากต้องการวันเวลาเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากตารางเรียน สามารถกดปุ่ม "ร้องขอเวลาเรียนได้"